Hoe verloopt een therapieproces?

 

Na de aanmelding, wordt een eerste afspraak gemaakt met de (pleeg)ouders (al dan niet samen met het kind) voor een kennismakingsgesprek, waarin ik mezelf en mijn werkwijze voorstel, maar vooral ook luister naar de ouders, het kind en hun verhaal. 

 

Nadien plannen we de eerste individuele sessies in met het kind. De eerste sessies dienen voornamelijk om het kind beter te leren kennen. Zo krijg ik een goed zicht op wie het kind is, hoe het kind contact maakt, welke thema's het kind bezig houden, enzovoort. Ik wil ook het tempo van het kind respecteren om mij te leren kennen en vertrouwen. Nadien kan specifieker gewerkt worden met een bepaalde methodiek, of rond een bepaald thema.

 

Indien nodig kunnen ook gesprekken met het ganse gezin ingepland worden. Een kind kan immers pas ontwikkelen en zich goed in zijn vel voelen als ook de directe omgeving voldoende meegroeit. Er wordt om dezelfde reden, in overleg met de ouders en in de mate van het mogelijke, ook zoveel mogelijk samengewerkt met andere betrokkenen zoals de school en de (huis)arts/kinderpsychiater.


De individuele therapie vindt wekelijks of tweewekelijks plaats, bij voorkeur op een vast moment, en duurt 55 minuten. 

 

Therapie aan kinderen vindt zoveel mogelijk plaats buiten de schooluren, maar soms kan gevraagd worden om tijdens de schooluren te komen (u krijgt dan een briefje mee voor de school).

 

De meeste therapieën gaan door op woensdag. Intake- of oudergesprekken kunnen ook

's avonds ingepland worden.

 

Hoe lang het therapieproces duurt, is moeilijk te voorspellen aangezien dit afhankelijk is van verscheidene factoren. Sommige kinderen zijn met 5 à 10 sessies al geholpen, andere kinderen hebben meer tijd nodig. 

Adres

Nauwstraat 70

9111 Belsele

Telefoon

0486 240 167

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now